V sredo, 24.1.2018 bo v amfiteatru predstavitev priložnostne znamke, ki jo je Pošta Slovenije na predlog naše fakultete izdala ob 100 letnici rojstva akademika Ivana Vidava.

Profesor Vidav je bil ključna osebnost slovenske matematike v drugi polovici 20. stoletja. Bil je pronicljiv znanstvenik, avtor odmevnih matematičnih rezultatov, pisec učbenikov, predavatelj, vzgojitelj generacij raziskovalcev, tvorec slovenske podiplomske matematične šole, mentor 17 doktorjem znanosti, popularizator matematike, nosilec najpomembnejših funkcij in prejemnik visokih nagrad.

Profesorja Vidava z Mariborom povezuje dvojna vez. Na eni strani na Univerzi v Mariboru dela kar nekaj matematikov, ki raziskovalno izhajajo iz Vidavove matematične šole. Mnogi drugi se ga spominjajo kot predavatelja, avtorja učbenikov in centralne točke pomembnih dogodkov iz slovenske matematike.

Druga, morda manj znana vez z Mariborom je dejstvo, da je profesor Vidav svoja šolska leta preživel v Mariboru. Z družino so živeli v Krčevini, kjer je obiskoval osnovno šolo in šolanje nadaljeval na Klasični gimnaziji v Mariboru, v zgradbi, kjer je danes Pravna fakulteta. Na Pobreškem pokopališču sta pokopana njegova mama in njegov brat Bogomir. V Mariboru imamo Vidavovo ulico, ki je poimenovana po njegovem bratu Vladimirju, ki je bil novembra 1941 v Mariboru ustreljen kot talec. Ime Vladimirja Vidava najdemo na spominski plošči na Ulici talcev, ob zidu Mariborskih zaporov. Nekaj spominov profesorja Ivana Vidava na mariborska leta lahko najdemo v intervjuju v Obzorniku za matematiko in fiziko, 2007, št. 6, str. 202 – 226, ki je bil pred kratkih ponatisnjen tudi v knjigi Ivan Vidav: O deljenju z ostankom in še o čem, DMFA, 2016.

To so nekateri od razlogov, zaradi katerih je naša fakulteta sprožila pobudo za izdajo spominske znamke ob obletnici profesorjevega rojstva. Vljudno vabljeni na njeno predstavitev.

Accessibility