Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Jasmina Ferme.

Naslov doktorske disertacije je Pakirna barvanja nekaterih razredov grafov z rekurzivno strukturo (Packing Coloring of Some Classes of Graphs with Recursive Structure). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja, komisijo pa so poleg mentorja sestavljali še red. prof. dr. Aleksander Vesel, red. prof. dr. Sandi Klavžar in izr. prof. dr. Borut Lužar.

Doktorska naloga predstavi rešitve različnih problemov v zvezi s pakirnimi barvanji grafov. Omenjene probleme povezuje dejstvo, da pri njihovi obravnavi nastopajo grafi z rekurzivno strukturo. V prvem delu disertacije je predstavljena neskončna družina podkubičnih grafov z neomejenim pakirnim kromatičnim številom, s čimer je dopolnjena rešitev več let odprtega vprašanja glede omejenosti pakirnega kromatičnega števila v družini podkubičnih grafov. V drugem delu disertacije so določena pakirna kromatična števila (oziroma meje zanje) grafov tipa Sierpińskega, ki sodijo med najbolj znane razrede grafov z rekurzivno oziroma fraktalno strukturo. Zadnji del doktorske disertacije je namenjen obravnavi grafov, ki so kritični za pakirno kromatično število.

To je petinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Accessibility