Na Gimnaziji Ormož, kjer izvajajo program SPLOŠNA GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA NEGA, iščejo kandidate – pripravnike na osnovi Javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23. 

Kandidati morajo imeti opravljeno:

– izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja

– iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

Kontaktna oseba: ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec: 031/721-113 (klavdija.zorjan-skorjanec@guest.arnes.si)

JR-pripravniskih-mest-za-leto-2022_23

Prijavnica-na-razpis-pripravniskih-mest-2022_23

porocilo-mentorja-o-spremljavi-pripravnistva

Accessibility