Prosto delovno mesto – učna pomoč iz matematike

Na Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor iščejo osebo, ki bi z dijaki s posebnimi potrebami izvajala učno pomoč iz matematike. Plačilo je po podjemni pogodbi ali preko študentskega servisa. Ure dela lahko štejejo tudi v kvoto ur, ki jih je potrebno zbrati za pristop k opravljanju strokovnega izpita iz šolstva.

Kontaktna oseba: Sara Babič
E-naslov: sara.babic@guest.arnes.si 
Telefon: 02 250 46 58
Naslov: Mladinska ulica 14, 2000 Maribor

Prosto delovno mesto – učitelj MAT/FIZ na mednarodnem oddelku

Leon Štukelj International School Maribor razpisuje delovno mesto učitelja matematike/ fizike na mednarodnem oddelku. Šola je kandidatka za program PYP in je v procesu pridobivanja avtorizacije za mednarodno uveljavljen program IB World school. Učitelji s pridobljenimi kvalifikacijami in izkušnjami v programu IB si odpirajo možnost zaposlitve v mreži več kot 1500 šol v 156 državah po svetu.

Več o pogojih prijave: https://www.os-leon.si/international-school-maribor/call-for-teachers/

Kontakt:
tel: +386 (0)2 7070 0512
international.school@os-leon.si

Prosto delovno mesto – poučevanje matematike in fizike

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje iščejo profesorja za poučevanje matematike in fizike (m/ž) za nedoločen čas s tremi meseci poskusne dobe.

Vlogo lahko oddajo kandidati z:
• visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,
• oz. študentje zaključnega letnika magistrskega študija.

Vlogo oddajte na e-naslov: irena.kramberger@szksc.si ali info@szksc.si

Prosto delovno mesto – učitelj računalništva na SERŠ

Na SERŠ iščejo učitelja računalništva in sicer v polnem obsegu in za nedoločen čas.

Kontaktna oseba: MARIJA JANŽEK
Telefon: 02 234 1923
E-naslov: sers@sers.si
Naslov: Smetanova ulica 6 , 2000 MARIBOR
Prijava do: 25. 8. 2023

Povezava do razpisa: https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=3026823/#//?iskalniTekst=&iskalnaLokacija=&drzava=SI&pokPod=0009,&regija=Podravska,&pdmid=3026823

Prosto delovno mesto – asistent/ka za matematiko in statistiko (FOV UM v Kranju)

Na Fakulteti za organizacijske vede UM v Kranju (https://fov.um.si/sl) nameravamo v študijskem letu 2023/24 zaposliti asistenta/ko za matematiko in statistiko (uradni naziv področja: kvantitativne metode v organizacijskih vedah).

Pogoj je končana (vsaj) 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri (statistika, matematika,…) ali ustrezna univerzitetna diploma ter veselje do pedagoškega in raziskovalnega dela. Ker je pogoj za zasedbo delovnega mesta ustrezna habilitacija, iščemo možne kandidate še pred uradnim razpisom. Idealno bi bilo, da kandidat zaključi študij na 2. stopnji do konca julija 2023 ali vsaj v začetku septembra 2023. Vse nadaljnje informacije zainteresirani kandidati dobijo na naslovu anja.znidarsic@um.si.

Če ste radovedni, željni novih izzivov, se radi izobražujete in gojite ljubezen do poučevanja, verjamemo, da ste pravi za naš kolektiv.

Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2023)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju matematike (teorija navadnih diferencialnih enačb ter dinamičnih sistemov), pod mentorstvom prof. dr. Valerija Romanovskija (člana EASA), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij matematike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisCAMTP-MR2023.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. junij 2023

Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2023)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisCAMTP-MR2023.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. junij 2023

Prosta delovna mesta – OŠ Mala Nedelja

Na OŠ Mala Nedelja iščejo študenta/študentko MAT ali FIZ z različnimi možnostmi zaposlitve.

– samo FIZ (dve uri v 8. razredu in dve uri v 9. razredu),
– za polovični delovni čas (MAT 6 in MAT 7, FIZ 8 in FIZ 9),
– za polni delovni čas do konca šolskega leta (MAT 6, MAT 7, MAT 8, MAT 9, FIZ 8 in FIZ 9), z možnostjo še enega šolskega leta (bolniška in porodniška).

Za več informacij se obrnite na ravnateljico Bredo Žunič: 041 354 909, breda.zunic@guest.arnes.si

Prosto delovno mesto – pomoč pri poučevanju matematike in fizike (OŠ dr. Jožeta Pučnika)

Na OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec pri Slovenski Bistrici, od 6. februarja naprej, do zaključka šolskega leta 2022/23 iščejo pomoč pri poučevanju matematike (10,5 ped.ur/teden) in fizike (4 ped.ure/teden). Zaposlitev bo možna tudi v naslednjem šolskem letu.

Več informacij dobite pri ravnateljici Lidiji Milošič (lidijam@cresnjevec.si).

Prosto delovno mesto učitelj matematike M/Ž (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška)

Zavod Antona Martina Slomška išče učitelja matematike za poučevanje na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška za določen čas v obsegu 34 ur na teden.

Več informacij dobite na povezavi:
https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2930135/#/?pdmid=2930135&iskalniTekst=U%C4%8Ditelj%20matematike&iskalnaLokacija=&drzava=SI&pokPod=&regija= 

Prosto delovno mesto učitelj računalniških predmetov in informatike (Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola)

Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola, razpisuje prosto delovno mesto učitelj računalniških predmetov in informatike. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je uspešno opravljena 2. bolonjska stopnja, smer računalništvo in informatika. Začetek dela je 4. 2. 2023 za določen čas do 31. 8. 2023 z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zainteresirani kandidati na prošnjo oddajo najkasneje do četrtka, 15. 12. 2022.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu tajnistvo@escelje.si.

Prosto delovno mesto – Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor (triletna smer – mizar, gozdar) išče izvajalca učne pomoči iz matematike. Pogoj je končana 1. stopnja študija. Sklene se podjemna pogodba.

Več informacij dobite na:
šol. ped.: mag. Cvetka Semlak
Lesarska šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola, Lesarska ul.2, 2000 Maribor
Tel.: 02 421 66 50 (tajništvo), 02 421 66 56 (pedagoginja)

Gimnazija Ormož: Javni razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23

Na Gimnaziji Ormož, kjer izvajajo program SPLOŠNA GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA NEGA, iščejo kandidate – pripravnike na osnovi Javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23. 

Kandidati morajo imeti opravljeno:

– izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja

– iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

Kontaktna oseba: ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec: 031/721-113 (klavdija.zorjan-skorjanec@guest.arnes.si)

JR-pripravniskih-mest-za-leto-2022_23

Prijavnica-na-razpis-pripravniskih-mest-2022_23

porocilo-mentorja-o-spremljavi-pripravnistva

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. julij 2022)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisMR2022.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 31. julij 2022.

Accessibility