Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor (triletna smer – mizar, gozdar) išče izvajalca učne pomoči iz matematike. Pogoj je končana 1. stopnja študija. Sklene se podjemna pogodba.

Več informacij dobite na:
šol. ped.: mag. Cvetka Semlak
Lesarska šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola, Lesarska ul.2, 2000 Maribor
Tel.: 02 421 66 50 (tajništvo), 02 421 66 56 (pedagoginja)

Accessibility