Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola, razpisuje prosto delovno mesto učitelj računalniških predmetov in informatike. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je uspešno opravljena 2. bolonjska stopnja, smer računalništvo in informatika. Začetek dela je 4. 2. 2023 za določen čas do 31. 8. 2023 z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zainteresirani kandidati na prošnjo oddajo najkasneje do četrtka, 15. 12. 2022.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu tajnistvo@escelje.si.

Accessibility