Na OŠ Janka Padežnika v Mariboru za naslednje šolsko leto iščejo kandidata za poučevanje matematike s polno obvezo. Za več informacij dobite na: e-naslovu o-jp.mb@guest.arnes.si, ali pri ravnateljici: mag. Sonji Filipič, tel. št. 02 421 32 52.

Accessibility