Draga dijakinja, dragi dijak!

To stran smo pripravili člani Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Z njo ti želimo čimbolj pregledno predstaviti našo študijsko ponudbo in te povabiti k študiju pri nas.

Oddelek za matematiko in računalništvo FNM UM je iskriv in zagnan kolektiv, ki ga sestavljamo visokošolski učitelji, asistenti, mladi raziskovalci in laboranti, vsega skupaj 26 članov. Po starosti in stažu smo raznoliki, od rednih profesorjev – uveljavljenih znanstvenikov, do kolegov, ki so komajda zaključili študij in so le nekaj let starejši od vas.

Oddelek vseskozi krasi skrb za strokovno in znanstveno odličnost, kot tudi poudarjeno skrben odnos do pedagoškega dela ter skrb za kakovosten prenos znanja in navdušenja nad našo stroko: na študente, pa tudi na naše ožje in širše okolje. Več o oddelku, fakulteti in univerzi lahko prebereš v nadaljevanju.

Na oddelku izvajamo več študijskih programov različnih stopenj. Če se odločiš za študij pri nas, se po končani srednji šoli lahko vpišeš na enega od programov:

 • Matematika (1.stopnje)
 • Predmetni učitelj (enovit magistrski program, združeni sta 1. in 2. stopnja).

Da bi bolje razumel, kako je organiziran študij pri nas in kateri programi na različnih stopnjah bi bili zate najbolj ustrezni, si oglej spodnji dve shemi.

Študijski program 1. stopnje

3 leta

Matematika

diplomirani matematik / diplomirana matematičarka

Študijska programa 2. stopnje

2 leti

Matematika

 • splošni modul
 • računalniški modul
 • finančni modul

magister matematike / magistrica matematike

Izobraževalna matematika

 

magister profesor matematike / magistrica profesorica matematike

Študijski program 3. stopnje

4  leta

Matematika

doktor znanosti

Enoviti magistrski študijski program 

(združeni 1. in 2. stopnja)
5 let

Predmetni učitelj

Kandidat / kandidatka izbere dve izmed naslednjih usmeritev:

 • Izobraževalna matematika
 • Izobraževano računalništvo
 • Izobraževalna fizika
 • Izobraževalna biologija
 • Izobraževalna kemija
 • Izobraževalna tehnika

magister profesor usmeritve 1 in usmeritve 2 / magistrica profesorica usmeritve 1 in usmeritve 2

Skupaj se sprehodimo skozi ti dve shemi na osnovi nekaj tipičnih primerov naših študentov in njihovih motivov, želja in zanimanj.

Tjaša bi rada postala učiteljica matematike v osnovni šoli.

Vpisala se bo na enoviti magistrski program Predmetni učitelj. Poleg matematike bo izbrala še eno od ponujenih usmeritev (računalništvo, kemija, biologija, tehnika, fizika). Kot učiteljica na osnovni šoli bo lahko poučevala dva predmeta.

Miha bi rad poučeval računalništvo in informatiko.

Postopal bo podobno kot Tjaša, s tem da bo izbral usmeritev računalništvo in še eno od preostalih usmeritev

Rok se že od osnovne šole navdušuje za matematiko. Udeležuje se tekmovanj, všeč mu je reševanje zahtevnih problemov. Vendar ta hip še ne ve čisto točno, kakšne vrste delo bi mu najbolj ustrezalo. Bi raje reševal konkretne probleme uporabne matematike, ali bi se raje posvetil teoretičnim izzivom splošne matematike?

Rok naj se vpiše na študijski program 1. stopnje Matematika. V treh letih študija bo naletel na matematične predmete različnih tipov in skozi različne oblike dela in študija spoznal, katera veja matematika mu najbolj ustreza. Na njegovo odločitev bo morda vplivala tudi kakšna informacija z zaposlitvenega trga, ki se bo medtem pojavila.

Jan bi rad postal profesor matematike na gimnaziji.

Vpisal se bo na študijski program 1. stopnje Matematika. Po zaključku študija se bo vpisal na študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika.

Tino zanima matematika kot znanost. Rada bi bila raziskovalka in šla na pot akademske kariere.

Vpisala se bo na študijski program 1. stopnje Matematika. Po zaključku študija se bo vpisala na študijski program 2. stopnje Matematika. Znotraj tega programa so trije moduli: splošni, finančni in računalniški. Izbrala bo predmete splošnega modula. Po končanem študiju na 2. stopnji bo nadaljevala študij na 3. stopnji.

Jerneja bi zanimalo delo v zavarovalništvu ali bančništvu, Tomaža pa na matematiki temelječe programersko delo v kateri od računalniških firm.

Postopala bosta podobno kot Tina, s tem da bo na študiju na 2. stopnji Jernej izbiral predmete iz finančnega, Tomaž pa iz računalniškega modula.

Naši študijski programi

Tukaj najdeš dodatne informacije o posameznem programu, s predmetnikom, kjer so navedeni vsi obvezni in izbirni predmeti z ECTS točkami. Te točke so informacija o količini študentovega dela pri določenem  predmetu:  1 ECTS točka pomeni približno 30 ur dela  (predavanj, vaj in samostojnega dela študenta).

Nekaj misli o študiju

Tukaj smo zbrali nekaj misli in sporočil članov Oddelka za matematiko in računalništvo. Na tej strani boš med drugim našel razmišljanje o znanstveno – raziskovalnem delu v matematiki, o izzivih pedagoškega dela in nekaj pojasnil o računalniški matematiki. V nadaljevanju so tudi nagovori nekaterih naših učiteljev, asistentov in študentov.

O matematiki in računalništvu

Kratka prispevka o pomenu matematike in računalništva lahko najdeš tukaj. Skozi vse strani pa so posejani iskrivi izreki znanih osebnosti o matematiki, računalništvu in pomenu znanja in razumevanja.

O nas

Tukaj najdeš kratke predstavitve Univerze v Mariboru, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Oddelka za matematiko in računalništvo.

Kje delajo naši diplomanti, magistranti in doktoranti?

Tukaj se ti bodo predstavili nekateri naši diplomanti, magistranti in doktoranti. Na kratko bodo povzeli svojo dosedanjo poklicno pot in z nami delili nekaj svojih misli in sporočil. Ob teh predstavitvah si boš lahko ustvaril vtis, kje vse delajo naši diplomanti. Najverjetneje sicer že veš, da diplomanti naših pedagoških programov poučujejo v osnovnih in srednjih šolah širom Slovenije. Zdaj boš morda na novo izvedel, da naši doktorandi tvorijo matematično jedro Univerze v Mariboru. Najdemo jih tudi v računalniških centrih, zavarovalnicah, bankah, raziskovalnih inštitutih, razvojnih centrih in še kje.

Kar matematik pri svojem delu želi doseči ni zbiranje matematičnih dejstev in njihova verifikacija, pač pa napredek pri osebnem razumevanju tematike. Zato nov matematični rezultat test uspešnosti prestane šele, če nam omogoči, da razumemo bolje.

William P. Thurston

Accessibility