l

Vse novice

Zagovor magistrskega dela Diskriminantna analiza

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Diskriminantna analiza«, ki ga je oddala Dragana Nikolić, študentka študijskega programa druge stopnje Matematika, bo v petek, 27. 10. 2017, ob 12. uri v prostoru P2, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Mateja Grašič, predsednica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, mentor,
izr. prof. dr. Drago Bokal, član.

Zagovor magistrskega dela Antirombi

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Antirombi«, ki ga je oddala Zala Kaiser, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v torek, 17. 10. 2017, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Bojan Hvala, mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, član.

Zagovor magistrskega dela Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja«, ki ga je oddala Barbara Arcet, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v petek, 27. 10. 2017, ob 15. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,pred komisijo:
red. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
izr. prof. dr. Matej Mencinger, mentor,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, somentor.

Zagovor magistrskega dela Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli

Zagovor magistrskega dela z naslovom»Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli«, ki ga je oddala Alenka Horvat, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika in Madžarski jezik s književnostjo, bo v petek, 29. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
red. prof. dr. Uroš Milutinović,  mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, somentor, član.

Zagovor magistrskega dela Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja«, ki ga je oddala Sara Čoh, študentka študijskega programa druge stopnje Matematika, bo v petek, 8. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru 0/85 pred komisijo:
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
mag. Sebastijan Pungračič, somentor,
izr. prof. dr. Iztok Banič, član.

Zagovor magistrskega dela p-grupe

Zagovor magistrskega dela z naslovom »p – grupe«, ki ga je oddala Urška Bezjak, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalna matematika, bo v ponedeljek, 4. 9. 2017, ob 9. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Mateja Grašič, mentorica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

Predavanje izr. prof. dr. Iztoka Baniča

Vabilo

 

Vabimo vas na predavanje

izr. prof. dr. Iztoka Baniča

z naslovom

Kontinuumi v inverznih limitah (Continua in inverse limits),

 

ki bo v torek, 18. 7. 2017 ob 16.00 v predavalnici P1, Gosposvetska c. 84. Maribor.

 

Predavnje bo izvedeno za potrebe habilitacijske izvolitve v naziv redni profesor.

Zagovor magistrskega dela b-barvanja regularnih grafov in grafovskih produktov

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»b-barvanja regularnih grafov in grafovskih produktov«,

ki ga je oddala

Mojca Premzl,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v četrtek, 29. 9. 2016, ob 12. uri v prostoru 0/80

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Peterin, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
red. prof. dr. Sandi Klavžar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Metode reševanja problemov mehkega linearnega programiranja

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Metode reševanja problemov mehkega linearnega programiranja«,

ki ga je oddala

Maja Repnik,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 11. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

red. prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik,
izr. prof. dr. Drago Bokal, mentor,
red. prof. ddr. Janez Žerovnik, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov«,

ki ga je oddala

Mojca Štembergar,
prof. mat. in fiz.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 13. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

doc. dr. Samo Repolusk, predsednik,
izr. prof. dr. Alenka Lipovec, mentorica,
doc. dr. Zlatan Magajna, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Uvod v linearni strig

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Uvod v linearni strig«,

ki ga je oddal

Gorazd Lah,
prof. mat. in fiz.,

študent podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjal
v ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 12. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

red. prof. dr. Dušan Pagon, predsednik,
doc. dr. Boris Zgrablić, mentor,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Uravnoteženost ocen na splošni maturi

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Uravnoteženost ocen na splošni maturi«,

ki ga je oddala

Simona Kokol,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v torek, 12. 7. 2016, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
red. prof. dr. Blaž Zmazek, mentor,
doc. dr. Darko Zupanc, somentor,
red. prof. ddr. Janez Žerovnik, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Povezanost v produktih grafov

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Povezanost v produktih grafov«,

ki ga je oddala

Sandra Cigula,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v sredo 6. 7. 2016, ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, mentor,
red. prof. dr. Boštjan Brešar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Alianse v grafih

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Alianse v grafih«,

ki ga je oddala

Tina Zupanc,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v ponedeljek, 27. 6. 2016, ob 11. uri
v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Peterin, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
red. prof. dr. Sandi Klavžar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Uspehi naših študentov na mednarodnem matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarník

Na mednarodnem matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarník, ki je 8. aprila 2016 potekalo v Ostravi na Češkem, so naše tekmovalke Katarina Domjan, Barbara Gašparič in Tjaša Navotnik, študentke študijskega programa 1. stopnje Matematika, prejele priznanje za odlične rezultate. Vsem trem študentkam čestitamo. Čestitke in pohvale gredo tudi preostalim našim študentom, ki so na omenjenem tekmovanju zastopali Univerzo v Mariboru.

Predstavitve izbirnih predmetov

Spoštovane študentke in študenti,
v ponedeljek, 15. 6. 2015, bodo ob 13:00 v prostorih P1 in P2 potekale predstavitve izbirnih predmetov za študijsko leto 2015/2016. Seznanili vas bomo tudi z naborom izbirnih predmetov in z morebitnimi spremembami izvedbenega predmetnika.

Topološki seminar Ljubljana – Maribor – Zagreb

Topološki seminar Ljubljana – Maribor – Zagreb svoje delo nadaljuje v soboto, 23. 5. 2015, ob 10:00 uri na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, s predavanji:
 
Iztok Banič (Univerza v Mariboru): Inverse limits, inverse limit hulls and crossovers
 
Ana Anušić (Sveučilište u Zagrebu): Plane embeddings of inverse limit spaces of tent maps
 
Vljudno vabljeni!

Zagovor doktorske disertacije Dopolnitev teorije matematičnega znanja za poučevanje s koncepti s podobo

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
doktorske disertacije

z naslovom
»Dopolnitev teorije matematičnega znanja za poučevanje s koncepti s podobo«.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala

mag. Helena Bezgovšek Vodušek,
prof. mat.,

v petek, 20. februarja 2015, ob 9. uri v sejni sobi fakultete.

 

Disertacija bo do zagovora na vpogled v pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor.

Izšla je nova knjiga prof. dr. Mateja Brešarja

Pri ugledni mednarodni založbi Springer je izšla nova monografija z naslovom »Introduction to Noncommutative Algebra«, katere avtor je prof. dr. Matej Brešar. Monografija je zasnovana kot učbenik, katerega vsebina predstavlja uvod v teorijo nekomutativnih kolobarjev in algeber. V prvi vrsti je učbenik namenjen podiplomskim in naprednim dodiplomskim študentom, ki se z omenjeno teorijo srečujejo prvič. Od večine drugih učbenikov s tega področja se razlikuje po tem, da od bralca zahteva minimalno predznanje, pomembne teme predstavi postopoma in na enostaven način, pri tem pa se izogiba pretirani splošnosti. Tako je ta knjiga profesorja Brešarja zanimiva tudi za širši krog matematikov.

Več o knjigi najdete na spletni strani založbe.

DAN ZNANOSTI IN SREČANJE ALUMNOV

Kdaj: v četrtek, 25. 9. 2014 od 11h do 16h (Dan znanosti), od 16h naprej: ALUMNI
Kje: pred fakulteto in v avli fakultete na Koroški 160
Kaj bomo počeli: hodili po nenewtonski tekočini, z georadarjem odkrivali zaklade, občudovali astronomske fotografije, se preizkušali v matematičnih zankah in ugankah, ugotavljali, od kje ideje za filmske pošasti in komu od znanih osebnosti smo podobni.
Vabljeni: VSI, ki vas zanima raziskovanje in eksperimentiranje
 

Razpisano prosto delovno mesto v Avstriji

V avstrijskem svetovalnem podjetju s področja logistike iščejo nekoga, ki bi se za začetek ukvarjal predvsem z analizo podatkov. Podrobnosti so na povezavi:
http://www.karriere.at/jobs/4268347

Znanje angleščine je nujno, nemščine pa zaželjeno, delovno mesto je v Grazu (kasneje bi bilo treba tudi kdaj potovati v tujino). Izkusenje iz logistike niso potrebne, je pa seveda nujna pripravljenost se dodatno izobraževati s tega podrocja. Začetna plača je cca. 1700 bruto, a bi se dalo po začetnih 3-6 mesecih dogovoriti za boljše pogoje.

Zagovor doktorske disertacije Zgodnje matematične izkušnje matematikov in njihova starševska vpletenost v matematično izobraževanje njihovih otrok

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
objavlja ZAGOVOR doktorske disertacije z naslovom

»Zgodnje matematične izkušnje matematikov in njihova starševska vpletenost v matematično izobraževanje njihovih otrok«.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala Darja Antolin, prof. mat. in ped.,

v torek, 24. junija 2014, ob 14. uri
v seminarski sobi P1, Gosposvetska cesta 84.

Članek s soavtorjem Sandijem Klavžarjem objavljen v reviji Nature Chemical Biology

Skupina prof. dr. Romana Jerale s Kemijskega Inštituta je odkrila nov način sestavljanja nanostruktur na osnovi naravnih gradnikov. Odkritje je bilo objavljeno v reviji Nature Chemical Biology. O pomenu odkritja priča tudi dejstvo, da je članek revija Nature izbrala kot posebej zanimiv dosežek.

V raziskavi je sodeloval tudi naš sodelavec red. prof. dr. Sandi Klavžar, ki je izdelal matematični model stabilnega sestavljanja nanostruktur v poliedre.

Povezava na članek.

Univerzitetni programerski maraton

Na Univerzitetnem programerskem maratonu, ki se ga je letos v Sloveniji udeležilo 52 skupin, sta skupini naše fakultete dosegle odlično 4. in 12. mesto.
Med osmimi ekipami Univerze v Mariboru pa so dosegli prvo in drugo mesto. Tako sta se obe naši ekipi, ekipa Trivialna solucija (Aleksander Kelenc, Tim Kos in Matej Kren), in ekipa YOLO (Dragana Božovič, Martin Duh in Martin Frešer) obe uvrstili na srednjeevropsko prvenstvo, ki se bo odvijalo v novembru.

Obema ekipama čestitamo za že dosežen uspeh in želimo uspešno udeležbo na srednjeevropskem prvenstvu.

Možnost pridobitve dvojne diplome

V sodelovanju z oddelkom za računalništvo iz univerze Hope iz Liverpoola lahko naši študentje pridobite dvojno diplomo s področja matemaične informatike (vsaka diploma na eni univerzi).
Program bo diplomantom omogočal da razvijejo znansteve in analitične veščine, ki so zelo cenjene v industriji računalništva, inžinerstva in informacijske tehnologije.
 

L’Oreal – Za ženske v znanosti

Brigita Rožič, bivša študentka Oddelka za matematiko in računalništvo, je leta 2007 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM) diplomirala iz matematike, leta 2005 pa pričela vzporedno na FNM UM študirati še fiziko. Leta 2007 je postala mlada raziskovalka na Odseku za fiziko trdne snovi na Inštitutu Jožef Stefan. V okviru raziskovalnega dela se ukvarja s področjem fizike mehke snovi, s t.i. pametnimi materiali. Med njimi so tudi tekočekristalni elastomeri, ki jih bomo morda v prihodnosti lahko uporabljali za umetne mišice.
Brigiti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno raziskovalno pot še naprej!
 
Na fotografiji od leve proti desni: prejemnice L’Orealovih štipendij: Maja Pociecha, Nina Erčulj, Brigita Rožič in Brigitte Streller, L’Oreal Slovenija d.o.o.

Rektorjeva nagrada

Diplomantka Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko
Sara Sabrina Zemljič
je prejela Rektorjevo nagrado za najboljšega študenta v generaciji.
Dodiplomski univerzitetni študijski program nepedagoške matematike je končala s povprečno oceno 9,7. Z odliko je diplomirala septembra 2010, torej v samo štirih letih, in sicer z diplomskim delom »Barvanja grafov, ki so brez ponavljanj po licih«.

Perlachova nagrada

Diplomant Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko
Nejc Širovnik
je prejel Perlachovo nagrado. Nagrajen je bil za diplomsko delo in samostojen znanstveni članek v mednarodni matematični reviji s faktorjem vpliva.