Termini zagovorov

 

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnost polnih projekcij za inverzne limite«, kandidatke Tine Bele Zelenko, bo v torek, 27. 2. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, somentor-član.

Zagovor magistrskega dela Antirombi

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Antirombi«, ki ga je oddala Zala Kaiser, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v torek, 17. 10. 2017, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Bojan Hvala, mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, član.