Zagovor magistrskega dela z naslovom »Antirombi«, ki ga je oddala Zala Kaiser, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v torek, 17. 10. 2017, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Bojan Hvala, mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, član.