l

Vsa obvestila

30. seminar Ljubljana – Leoben v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko organizira 30. izvedbo delavnice z naslovom Seminar Ljubljana-Leoben.

Seminar se je prvič odvil v začetku osemdesetih let in je prerasel v serijo manjših konferenc, na katerih se srečujejo diskretni matematiki, ki delujejo na področju in v okolici Slovenije in Štajerske.

Več o konferenci je najti na https://conferences.fnm.um.si/event/0/overview.

Erasmus praktično usposabljanje v tujini

Smo startup podjetje Training Experience. Ustvarili smo spletno platformo, preko katere lahko študenti najdejo delodajalca za opravljanje Erasmus praktičnega usposabljanja v tujini.

Za razliko od drugih posrednikov imamo s študenti bolj oseben pristop. Preden jim poiščemo delodajalca najprej opravimo intervju z njimi preko Skype-a, jim najdemo delodajalca po njihovi želji, ter jim pomagamo glede dokumentacije in iskanja namestitve v novi državi.

Do sedaj smo organizirali že veliko praktičnih usposabljanj na področju EU, naša storitev je za študente popolnoma brezplačna.

Trenutno za špansko podjetje iščemo študente matematike in fizike. Podjetje krije stroške namestitve, prevoza, hrane in plačilo študentu 600€/mesečno.

Povezava do ponudb:

https://www.trainingexperience.org/offer/79

https://www.trainingexperience.org/offer/80

VABILO ZA DODIPLOMSKE ŠTUDENTE: PRAVOČASNO SE PRIJAVITE NA NAGRADNI NATEČAJ

Dragi študent, draga študentka.

Verjamemo v vaš ustvarjalni potencial: najboljši način za napovedovanje vaše trajnostne prihodnosti je, da jo soustvarjate!

Zato vas z veseljem obveščamo, da za vas Borzen, operater trga z električno energijo, d. o. o.*, že tretjič razpisuje:

NAGRADNI NATEČAJ ZA ŠTUDENTE 2017
za najboljšo raziskovalno nalogo s področja energetske prenove stavb.

Raziskovalno nalogo bo potrebno pripraviti na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je potrebna celovite energetske sanacije in smo jo na Borzenu izbrali v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Raziskovalna naloga je lahko pripravljena s tehničnega ali družboslovnega vidika, podrobnosti so na voljo v Pravilih natečaja.

Če ste dodiplomski študent ali študentka sprejmite izziv: vaše prijave pričakujemo vsaj do 12. oktobra, vaše raziskovalne naloge pa vsaj do 13. novembra 2017.

5 razlogov za vašo udeležbo:

 • avtorji štirih najbolj perspektivnih raziskovalnih nalog prejmejo denarno nagrado,
 • potegujete se za javno priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo,
 • preizkusite se pri reševanju sodobnih izzivov trajnostnih energetskih virov,
 • pridobite ugledno strokovno referenco in izkušnjo,
 • odmevno stopite iz povprečja in opozorite nase potencialne delodajalce.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo študentje posamezniki s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo status študenta visokošolskega strokovnega programa ali univerzitetnega programa (raven 6/1 ali 6/2 oziroma 1. bolonjska stopnja) ali magistrskega programa (raven 7 oziroma 2. bolonjska stopnja).

Potek natečaja

Oglejte si Pravila nagradnega natečaja za študente 017 (najdete jih tudi v priponki) in se prijavite pravočasno! S prijavo in raziskovalno nalogo si zagotovite vaše mesto v nagradnem natečaju in možnost potegovanja za nagrado.

Javna predstavitev nagrajencev in podelitev nagrade 8. decembra 2016

Na svečanem dogodku 8. decembra 2017 na Energetski zbornici Slovenije bodo izbrani zmagovalci javno predstavili svoje nagrajene raziskovalne naloge in javno bomo podelili priznanja za najboljše raziskovalne naloge in prve tri nagrade v vsakem posameznem sklopu (tehnične raziskovalne naloge in družboslovne raziskovalne naloge) v bruto znesku 700 EUR, 300 EUR in materialno nagrado, kot tudi poskrbeli za vašo medijsko prepoznavnost. Vsi udeleženci natečaja boste kot gostje povabljeni na dogodek.

Vaše sodelovanje in raziskovalna naloga

Prijavnico in več informacij o natečaju najdete na spletni strani. Na voljo smo vam tudi na natecaj@trajnostnaenergija.si in telefonski številki.

Pomembni datumi

Vašo prijavo pričakujemo vsaj do 12. oktobra 2017, da lahko nato v nadaljevanju vsaj do 13. novembra pošljete vašo raziskovalno nalogo.

Roki Aktivnost
Od 1. septembra 12. oktobra do 12. ure Oddaja vaše prijave na spletnem obrazcu za sodelovanje v nagradnem natečaju
do 13. novembra do 12. ure Oddaja vaše raziskovalne naloge (na predpisani predlogi) na natecaj@trajnostnaenegija.si
8. decembra Razglasitev in predstavitev zmagovalcev ter svečana javna podelitev nagrad (v prostorih GZS, EZS, dvorana A)

Pogumno sprejmite priložnost: sodelujte na nagradnem natečaju in se potegujte za vaše javno priznanje in nagrade.

Dobrodošli!

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si


natecaj@trajnostnaenergija.si;
t+386 (0)620 76 58
www.borzen.si in www.trajnostnaenergija.si

Prosto delovno mesto

V Zavarovalnici Sava v Službi aktuarstva osebnih zavarovanj zaposlimo enega aktuarja (m/ž), ki bo delo opravljal v Mariboru.

Dobrodošli, če lahko odkljukate vse pogoje.

 • Ste zaključili najmanj visokošolski strokovni oz. univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) matematike, fizike ali druge podobne smeri,
 • obvladate uporabo osebnega računalnika,
 • imate opravljen izpit B kategorije,
 • znate angleški ali nemški jezik,
 • imate razvito sposobnost raziskovanja, analiziranja in želite poslovno napovedovati,
 • se odlično znajdete pri delu v timu,
 • ste urejeni, fleksibilni, natančni, dosledni, sistematični in samoiniciativni.

 

Vsekakor so dobrodošla in zaželena tudi druga znanja in izkušnje.

 • Opravljeni izpiti iz aktuarstva ali licenca za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja,
 • izkušnje s področja aktuarstva in poznavanje zakonodaje z direktivo Solventnost II,
 • izkušnje z delom v MS Office in drugih analitičnih orodjih.

 

Delo poteka v dinamičnem, mednarodnem kolektivu (primarno SLO in HR). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev in s polnim delovnim časom.

Če ustrezate razpisanim pogojem in želite biti del našega kolektiva, vas vabimo, da pošljete svojo prijavo na naslov razpisi@zav-sava.si najkasneje do petka, 8. 9. 2017, s pripisom zadeve: AKTUAR – RAZPIS.

Rezultati izpita “Podatkovne strukture”

Rezultati pisnega izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 29. 8. 2017 so:

Vpisna številka VAJE PISNI IZPIT
N1009765/1002161070 6 35%
N1008959/1002153328 6 31%
N1008546/1002146526 6 15%
N1008731/1002150485 6 50%
N1009846/1002160944 6 44%
N1012556/1002247390 6 ni prišel
N1011104/1002202949 6 50%

Za pozitivno oceno je bilo potrebno zbrati vsaj 50 %. Ogledi izpita bodo možni v petek, 1.9. 2017 ob 10:00 (najavite se po e-pošti), ali v kakem drugem terminu po dogovoru po e-pošti.

Rezultati KSM, MA

MA:

Vpisna številka Dosežen % Ocena
F0053927 55 6

 

KSM:

Vpisna št. Dosežen % Seminarska Skupaj Ocena
F0061290 65 80 71 8

Oglas za študentsko delo

POMOČ V SLUŽBI AKTUARSTVA OSEBNIH ZAVAROVANJ

 

V Zavarovalnici Sava, v  službi Aktuarstva osebnih zavarovanj iščemo 1-ega študenta, za pomoč in sodelovanje:

 • pri rednih in ponavljajočih se izračunih v skladu s Solventnostjo II,
 • pri pripravi podatkov za analizo ustreznosti tehničnih rezervacij,
 • pri pripravi podatkov za škodne in premijske rezervacije,
 • pri izdelavi rednih mesečnih/kvartalnih aktuarskih analiz,
 • pri pripravi podatkov za poročilo o tveganjih,
 • pri polnjenju QRT obrazcev,
 • pri pripravi podatkov zaradi uvajanja novega računovodskega standarda MSRP 17.

 

Delo poteka v dinamičnem, mednarodnem kolektivu (primarno SLO in HR) ter

nudi redno in dobro plačilo (po dogovoru).

Delo bo potekalo v Mariboru  in je mišljeno za daljše časovno obdobje, zato so zaželeni absolventje.

Vse, ki se znajdete pri delu v timu, znate angleški, obvladate delo z osebnim računalnikom, ste natančni, dosledni, samoiniciativni in fleksibilni vabimo, da nam pošljete prijave na:

razpisi@zav-sava.si najkasneje do torka, 15.08.2017.

Prosto mesto mladega raziskovalca

Institut “Jožef Stefan”, Odsek za inteligentne sisteme, ima prosto mesto mladega raziskovalca, ki bo v študijskem letu 2017/2018 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na področju inteligentnih sistemov s poudarkom na evolucijskem računanju in naprednih optimizacijskih metodah. Informacije o razpisu so dostopne na https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije,

kandidate pa vabimo, da sporočijo svoj interes na e9tajnistvo@ijs.si.