Urniki

Na urniki.fnm.um.si so objavljeni urniki za zimski semester 2017/2018.

Seveda, učili se bomo dokazovati, ampak učili se bomo tudi slutiti.

G. Polya

madžarski matematik

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih pet novic. Za pregled vseh novic klikni gumb.

Zagovor magistrskega dela Diskriminantna analiza

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Diskriminantna analiza«,

ki ga je oddala

Dragana Nikolić,

študentka študijskega programa druge stopnje Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v petek, 27. 10. 2017, ob 12. uri v prostoru P2, Gosposvetska cesta 84, Maribor

pred komisijo:

doc. dr. Mateja Grašič, predsednica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, mentor,
izr. prof. dr. Drago Bokal, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Antirombi

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Antirombi«,

ki ga je oddala

Zala Kaiser,

študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v torek, 17. 10. 2017, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, Maribor

pred komisijo:

doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Bojan Hvala, mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja«,

ki ga je oddala

Barbara Arcet,

študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v petek, 27. 10. 2017, ob 15. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, Maribor

pred komisijo:

red. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
izr. prof. dr. Matej Mencinger, mentor,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, somentor,

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli«,

ki ga je oddala

Alenka Horvat,

študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika in Madžarski jezik s književnostjo.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v petek, 29. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84

pred komisijo:

doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
red. prof. dr. Uroš Milutinović, mentor,

doc. dr. Samo Repolusk, somentor, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja«,

ki ga je oddala

Sara Čoh,

študentka študijskega programa druge stopnje Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v petek, 8. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru 0/85

pred komisijo:

izr. prof. dr. Dominik Benkovič, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
mag. Sebastijan Pungračič, somentor,

izr. prof. dr. Iztok Banič, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela p-grupe

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»– grupe«,

ki ga je oddala

Urška Bezjak,

študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalna matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v ponedeljek, 4. 9. 2017, ob 9. uri v prostoru P1

pred komisijo:

doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Mateja Grašič, mentorica,

izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Predavanje izr. prof. dr. Iztoka Baniča

Vabilo

 

Vabimo vas na predavanje

izr. prof. dr. Iztoka Baniča

z naslovom

Kontinuumi v inverznih limitah (Continua in inverse limits),

 

ki bo v torek, 18. 7. 2017 ob 16.00 v predavalnici P1, Gosposvetska c. 84. Maribor.

 

Predavnje bo izvedeno za potrebe habilitacijske izvolitve v naziv redni profesor.

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih pet obvestil. Za pregled vseh obvestil klikni gumb.