l

Vse novice

Vabilo na seminar OMR

V sklopu Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo 3. maja 2023 z začetkom ob 15:15 v predavalnici P1 (Gosposvetska cesta 84, Maribor) predaval prof. Valerij Romanovskij.

Valerij Romanovskij: Normalne forme sistemov NDE  v primeru velikega števila parametrov.
[Skupno delo s Tatjano Petek]

Konferenca slovenskih matematikov

Odbor za matematiko DMFA Slovenije vas vabi, da se udeležite Konference slovenskih matematikov, ki bo 15. in 16. septembra 2023 na Bledu. Več o dogodku si lahko preberete na https://conferences.matheo.si/event/41/.

S konferenco obeležujemo tudi 150 obletnico rojstva očeta slovenske matematike Josipa Plemlja, ki mu bo posvečen prvi del konference. Tako bodo 15. septembra dopoldne o Plemlju in njegovi zapuščini predavali upok. prof. dr. Milan Hladnik, akad. prof. dr. Franc Forstnerič in izr. prof. dr. Željko Oset. Nadaljevanje konference (15.9. popoldan in 16.9. ves dan) je razdeljeno na raziskovalno aplikativni in pedagoški del.

Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Morebitna vprašanja pošljite na mathematics@dmfa.si.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Reševanje problemov z uporabo teorije grafov«, kandidatke Katarine Verhnjak, bo 25 4. 2023 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Iztok Banič, član.

Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2023)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju matematike (teorija navadnih diferencialnih enačb ter dinamičnih sistemov), pod mentorstvom prof. dr. Valerija Romanovskija (člana EASA), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij matematike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisCAMTP-MR2023.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. junij 2023

Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2023)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisCAMTP-MR2023.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. junij 2023

Prosta delovna mesta – OŠ Mala Nedelja

Na OŠ Mala Nedelja iščejo študenta/študentko MAT ali FIZ z različnimi možnostmi zaposlitve.

– samo FIZ (dve uri v 8. razredu in dve uri v 9. razredu),
– za polovični delovni čas (MAT 6 in MAT 7, FIZ 8 in FIZ 9),
– za polni delovni čas do konca šolskega leta (MAT 6, MAT 7, MAT 8, MAT 9, FIZ 8 in FIZ 9), z možnostjo še enega šolskega leta (bolniška in porodniška).

Za več informacij se obrnite na ravnateljico Bredo Žunič: 041 354 909, breda.zunic@guest.arnes.si

Doktorat Barbare Arcet

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Barbara Arcet.

Naslov doktorske disertacije je Integrabilnost, linearizabilnost in limitni cikli polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb (Integrability, Linearizability and Limit Cycles of Polynomial Systems of Ordinary Differential Equations). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Valerija Romanovksega, komisijo pa sta poleg mentorja sestavljala še doc. dr. Brigita Ferčec in izr. prof. dr. Renato Huzak.

Krovna tema doktorske disertacije je kvalitativna obravnava nekaterih družin navadnih diferencialnih enačb (NDE). Osrednja pozornost je namenjena ravninskim in tridimenzionalnim polinomskim sistemom ter preiskovanju pogojev, pri katerih se sistemi ponašajo s katero od naslovnih lastnosti: integrabilnostjo, linearizabilnostjo ali prisotnostjo limitnih ciklov. Dokazan je izrek, ki povezuje integrabilnost ter linearizabilnost sistemov NDE. Preučevani sta integrabilnost in linearizabilnost kvadratičnega tridimenzionalnega sistema z (1:-1:-1)-resonantno singularnostjo v izhodišču. Pri proučevanju linearizabilnosti je pozornost namenjena nekaterim Hamiltonskim sistemom s homogenimi in nehomogenimi nelinearnostmi stopnje kvečjemu sedem. Obravnavan je tudi problem centra in fokusa za nekatere reverzibilne kubične sisteme. Preiskovani so trije sistemi, ki so z ustrezno transformacijo prevedeni v eno izmed kanoničnih oblik ravninskega kubičnega sistema s singularnostjo tipa center ali fokus v izhodišču. Dokazano je, da so vsi pridobljeni sistemi Darbouxjevo integrabilni, raziskana pa je tudi orbitalna reverzibilnost teh sistemov.  Opisan je eden ključnih pojavov za nastanek limitnih ciklov, Hopfova bifurkacija. Predstavljene so metoda preiskovanja točk v neskončnosti, Poincaréjeva kompaktifikacija in tehnika analize okolice neenostavnih singularnih točk, usmerjeno napihovanje. Raziskane so možnosti za pojav limitnih ciklov v tridimenzionalnem biokemičnem modelu in opredeljena je fazna slika v prvem kvadrantu dvodimenzionalnega reakcijskega modela.

Prosto delovno mesto – pomoč pri poučevanju matematike in fizike (OŠ dr. Jožeta Pučnika)

Na OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec pri Slovenski Bistrici, od 6. februarja naprej, do zaključka šolskega leta 2022/23 iščejo pomoč pri poučevanju matematike (10,5 ped.ur/teden) in fizike (4 ped.ure/teden). Zaposlitev bo možna tudi v naslednjem šolskem letu.

Več informacij dobite pri ravnateljici Lidiji Milošič (lidijam@cresnjevec.si).

Prosto delovno mesto učitelj matematike M/Ž (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška)

Zavod Antona Martina Slomška išče učitelja matematike za poučevanje na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška za določen čas v obsegu 34 ur na teden.

Več informacij dobite na povezavi:
https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2930135/#/?pdmid=2930135&iskalniTekst=U%C4%8Ditelj%20matematike&iskalnaLokacija=&drzava=SI&pokPod=&regija= 

Prosto delovno mesto učitelj računalniških predmetov in informatike (Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola)

Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola, razpisuje prosto delovno mesto učitelj računalniških predmetov in informatike. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je uspešno opravljena 2. bolonjska stopnja, smer računalništvo in informatika. Začetek dela je 4. 2. 2023 za določen čas do 31. 8. 2023 z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zainteresirani kandidati na prošnjo oddajo najkasneje do četrtka, 15. 12. 2022.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu tajnistvo@escelje.si.

Knjige DMFA za študente

Študenti lahko knjige DMFA za študijsko leto 2022/2023 naročite neposredno na e-mail narocila@dmfa-zaloznistvo.si.
Seznam knjig, ki jih je mogoče dobiti, je dostopen na http://www.dmfa-zaloznistvo.si/cenik.htm.
Nekatere knjige so še posebej znižane. Seznam teh knjige je dostopen na na http://www.dmfa-zaloznistvo.si/razno/akcijaKnjig.htm.

Naročilo knjig je potrebno opraviti iz študentskega e-mail naslova @student.um.si, zraven pa navedite kodo »FNM študent«, saj si boste s tem zagotovili 20 % popust na celotno naročilo.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematični apleti v slovenskem srednješolskem izobraževanju«, kandidatke Nike Jazbec, bo 6. 12. 2022 ob 14:30 v 01/20 pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. David Gajser, mentor,
dr. Iztok Banič, član.

Doktorat Daše Mesarič Štesl

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Daša Mesarič Štesl.

Naslov doktorske disertacije je Sodobne igre barvanj in sorodne igre na grafih (Contemporary coloring games and related games on graphs). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja in somentorstvom izr. prof. dr. Marka Jakovca, komisijo pa so poleg mentorja in somentorja sestavljali še red. prof. dr. Sandi Klavžar, red. prof. dr. Riste Škrekovski in doc. dr. Tanja Dravec.

Doktorska disertacija obravnava v zadnjih letih vpeljane variacije klasične igre barvanja in njim sorodne igre na grafih. Natančneje je raziskovana indicirana igra barvanja kartezičnih produktov grafov. Vpeljana in preučevana je posebna oblika klasične igre barvanja, imenovana neodvisnostna igra barvanja. Dokazano je, da neodvisnostno igralno kromatično število v razredu dreves ni omejeno. Dobljene štiri invariante neodvisnostne igre barvanja so primerjane med seboj in s klasičnim igralnim kromatičnim številom. Disertacija obravnava tudi neodvisno dominacijsko igro s preprečevanjem. Določeni sta neodvisni dominantni števili s preprečevanjem za poti in cikle, postavljene so meje za obe variaciji omenjene igre ter karakterizirani (povezani) grafi, ki dosežejo dobljeni meji. Predstavljena je tesna povezava med neodvisnima dominacijskima igrama s preprečevanjem in pakirno igro barvanja v grafih z diametrom 2. Dodatno so preučevani grafi, ki so kritični za klasično igro barvanja, za indicirano igro barvanja in za neodvisnostno igro barvanja.

To je devetinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Grafi, ki dosežejo enakost v Vizingovi domnevi«, kandidatke Anamarije Lakner, bo 30. 9. 2022 ob 10:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vizualizacija v video razlagah«, kandidatke Evelin Tivadar, bo 26. 9. 2022 ob 14:00 v 0.85 pred komisijo:
dr. David Gajser, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
Jože Senekovič, somentor,
dr. Uroš Milutinović, član.

Doktorat Gregorja Rusa

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Gregor Rus.

Naslov doktorske disertacije je Nekaj metričnih lastnosti grafovskih produktov. Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Sandija Klavžarja, komisijo pa sta poleg mentorja sestavljajala še doc. dr. Janja Jerebic in izr. prof. dr. Primož Šparl.

V prvem delu doktorske disertacije je obravnavan problem iskanja množic vozlišč v splošni legi v grafu. Predstavljena je konstrukcija največje takšne množice v kartezičnem produktu poljubnega števila poti, konstrukcija zgornje meje v kartezičnem produktu ciklov in dokaz, da je ta meja najboljša možna. Problem iskanja množic vozlišč v splošni legi je preučevan tudi na Kneserjevih grafih in na korona produktu grafov.  V drugem delu disertacije je obravnavana l-razdaljna-uravnoteženost grafov, naravna posplošitev koncepta razdaljne-uravnoteženosti. Dokazan je pogoj, ki mu morata grafa zadostiti, da je l-razdaljno-uravnotežen leksikografski produkt grafov in korona produkt grafov, ter pogoj, da je l-razdaljno-uravnotežen kartezični produkt polnega in poljubnega povezanega grafa.

To je oseminpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Prosto delovno mesto – Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor (triletna smer – mizar, gozdar) išče izvajalca učne pomoči iz matematike. Pogoj je končana 1. stopnja študija. Sklene se podjemna pogodba.

Več informacij dobite na:
šol. ped.: mag. Cvetka Semlak
Lesarska šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola, Lesarska ul.2, 2000 Maribor
Tel.: 02 421 66 50 (tajništvo), 02 421 66 56 (pedagoginja)

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Primerjava algoritmov nenatančnega iskanja vzorcev v nizih«, kandidatke Karmen Potočan, bo 1. 9. 2022 ob 10:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Andrej Taranenko, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Digitalna preobrazba vzgojno-izobraževalnih zavodov«, kandidata Lenarta Fajfarja, bo 19. 8. 2022 ob 13:00 v 0/85 pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
Žan Močivnik, somentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Seminar OMR – vabilo

V sklopu Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo 17. avgusta 2022 z začetkom ob 15:15 v predavalnici 0.103 (Koroška cesta 160, Maribor) potekalo predavanje asist. Barbare Arcet.

Barbara Arcet: Integrability and linearizability of 3-dimensional quadratic systems.

Predavanje bo izvedeno v angleškem jeziku. Vljudno vabljeni!

Doktorat Simona Brezovnika

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Simon Brezovnik.

Naslov doktorske disertacije je Resonančni grafi nekaterih dvodelnih zunajravninskih grafov in posplošena metoda prerezov (Resonance graphs of some bipartite outerplanar graphs and the generalized cut method). Opravljena je bila pod mentorstvom doc. dr. Nika Tratnika in somentorstvom red. prof. dr. Petre Žigert Pleteršek, komisijo pa so sestavljali red. prof. dr. Sandi Klavžar, red. prof. dr. Aleksander Vesel in red. prof. dr. Riste Škrekovski.

Doktorska disertacija v prvem delu obravnava resonančne grafe katakondenziranih sodih obročnih sistemov (CERS-ov) in njihovo povezavo z marjetičnimi kockami. Zapisan je algoritem za binarno kodiranje popolnih prirejanj CERS-a, ki omogoča konstrukcijo njegovega resonančnega grafa. Nadalje so bili preučevani tisti CERS-i, ki imajo izomorfne resonančne grafe. Dobljeni rezultati so bili uporabljeni na fenilenih, raziskana je bila tudi njihova med njihovimi resonančnimi grafi ter resonančnimi grafi katakondenziranih benzenoidnih grafov. Podana je karakterizacija tistih CERS-ov, katerih resonančni grafi so marjetične kocke.

V drugem delu disertacije je razvita posplošena metoda prerezov, ki omogoča izračun različnih topoloških indeksov (natančneje Wienerjevega indeksa dvojno vozliščno-uteženega grafa, Schultzevega indeksa ter indeksov tipa Szeged). Zapisana je formula za izračun indeksov tipa Szeged za poljuben krepko uteženi graf. Nazadnje je podanih še nekaj zgledov uporabe izpeljane metode za različne molekularne grafe. Poleg naštetega je predstavljen nov model, ki obravnava odvisnost med vrelišči alkenov in alkadienov ter povezavno-uteženimi Wienerjevimi indeksi. Pri tem je bila izvedena nelinearna regresijska analiza.

To je sedeminpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Gimnazija Ormož: Javni razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23

Na Gimnaziji Ormož, kjer izvajajo program SPLOŠNA GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA NEGA, iščejo kandidate – pripravnike na osnovi Javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23. 

Kandidati morajo imeti opravljeno:

– izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja

– iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

Kontaktna oseba: ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec: 031/721-113 (klavdija.zorjan-skorjanec@guest.arnes.si)

JR-pripravniskih-mest-za-leto-2022_23

Prijavnica-na-razpis-pripravniskih-mest-2022_23

porocilo-mentorja-o-spremljavi-pripravnistva

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. julij 2022)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisMR2022.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 31. julij 2022.

Doktorat Maje Žulj

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala mag. Maja Žulj.

Naslov doktorske disertacije je Integrabilnost in linearizabilnost persistentnih p : -q resonantnih polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb. Opravljena je bila pod mentorstvom doc. dr. Brigite Ferčec in somentorstvom red. prof. dr.  Mateja Mencingerja, komisijo pa sta poleg mentorice in somentorja sestavljala še red. prof. dr. Valerij Romanovskij in izr. prof. dr. Renato Huzak.

Doktorska disertacija obravnava problem integrabilnosti ter linearizabilnosti p:-q resonantnih sistemov s kvadratnimi nelinearnostmi. Problem integrabilnosti je pomemben za razumevanje teorije diferencialnih enačb in za uporabo le-teh pri študiju dinamičnih procesov. Naloga vsebuje posplošitev pojma p:-q resonantnega središča na persistentno p:-q resonantno središče. Izračunani so vsi pogoji za nastop persistentnih središč za pet družin p:-q resonantnih sistemov in pogoji za nastop linearizabilnega središča za družino 2:-3 resonantnih sistemov. Definiran je problem linearizabilnega (šibko) persistentnega p:-q resonantnega središča in obravnavana povezava med p:-q resonantnimi sistemi in njim pripadajočimi persistentnimi sistemi. Povezava je ponazorjena na 1:-2 in 2:-3 resonantnih kvadratnih sistemih, za katere so izračunani vsi pogoji za nastop linearizabilnih persistentnih središč.

To je šestinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

SMMC – matematično tekmovanje

Avstralsko matematično tekmovanje SMMC se letos širi tudi v Evropo.
Tekmovanje je namenjeno dodiplomskim študentom, ki lahko tekmujejo samostojno ali v parih.
Nagradni sklad za zmagovalce iz različnih področji je AU$100 000.

Vabilo/Letak tekmovanja lahko najdete tukaj.

Vse informacije o tekmovanju so na voljo na spletni strani https://www.simonmarais.org/

Interesenti kontaktirajte prof. Marka Jakovca (marko.jakovac@um.si)

Accessibility