dr. Matevž Črepnjak

dr. Matevž Črepnjak

docent

KABINET: 0/98

TEL: 02/22-93-841

E-POŠTA: matevz.crepnjak@um.si

GOVORILNE URE: Vsak petek v času 11:00-12:00.

IZPITNI ROKI: Povezava

PREDMETI: Analiza II, Analiza IV, Matrični račun, Matematične krivulje

l

Termini testov za zimski semester (2023/2024)

Analiza II
1. test, 1. 12. 2022 ob 13:00 v predavalnici 01/20 (prijave v času 13. 11. – 29. 11. 2023)
2. test, 23. 1. 2024 ob 8:00 v predavalnici 01/20 (prijave v času 2. 1. – 21. 1. 2024)

Analiza IV
1. test, 7. 12. 2022 ob 13:00 v predavalnici 0/27 (prijave v času 20. 11. – 5. 12. 2023)
2. test, 22. 1. 2024 ob 10:00 v predavalnici 01/20 (prijave v času 1. 1. – 20. 1. 2024)

Matrični račun
1. test, 27. 10. 2023 ob 8:00  v predavalnici 0.4 (prijave v času 16. 10. – 25. 10. 2023)
2. test, 24. 11. 2023 ob 8:00  v predavalnici 0.4 (prijave v času 13. 11. – 22. 11. 2023)
3. test, 15. 12. 2023 ob 8:00  v predavalnici 0.4 (prijave v času 4. 12. – 13. 12. 2023)
4. test, 26. 1. 2024 ob 8:00  v predavalnici 0.4 (prijave v času 15. 1. – 24. 1. 2024)

Za vse teste so obvezne prijave na Moodlu. Brez prijave ne bo možno pisati testa.

Navodila za pisanje testov in izpitov, objave rezultatov in vpogledi

Rezultati testov in izpitov so na Moodlu (velja od študijskega leta 2019/2020).

Vpogledi v teste in izpite so v skladu s Pravilnikom o preverjenju in ocenjevanju znanja na UM in so možni v terminih, ki so pripisani pod rezultati. Po pretečem roku vpogledi niso več možni, testi in izpiti pa se arhivirajo do uničenja.

Dovoljene stvari pri pisanju testov po predmetih.
Analiza II:
– največ dva (2) lista s formulami,
– pisala, radirka, ravnilo.
Analiza IV:
– največ dva (2) lista s formulami,
– matematični priročnik,
– kalkulator,
– pisala, radirka, ravnilo.
Matrični račun:
– največ en (1) list s formulami,
– matematični priročnik,
– kalkulator,
– pisala, radirka, ravnilo.
Pri vseh predmetih so prepovedane rešene naloge ter uporaba telefona. Pri vsakem pisnem preverjanju se vsem pisočim pregleda osebni dokument in formule, ki se uporabljajo pri pisanju.

Vsak študent, ki mu je bil dodeljen poseben status in bo koristil prilagoditve skladno z ustrezno odločbo dodeljene s strani strokovnih služb, me je dolžan o tem obvestiti pred vsakim testom/izpitom vsaj dva delovna dni pred samo izvedbo testa/izpita po e-pošti. Ob tem je potrebno natančno navesti vrsto prilagoditve, da se pravočasno prilagodi vse potrebno za nemoteno pisanje testa/izpita. Če to ne stori, se smatra, da prilagoditve niso potrebne in se pisno preverjanje izvede konvecionalno.

Za pošiljanje e-pošte uporabljajte izključno elektronski naslov, ki je bil dodeljen vsakemu študentu ob vpisu na izbrani študijski program s strani Univerze v Mariboru (končnica @student.um.si). Vse informacije o tem najdete tukaj .

v

Govorilna ura

V petek 19. 1. 2024 bom dosegljiv v času 12:00-12:30 (v rednem terminu govorilna ura odpade).

Analiza II – ponovno obvestilo

Seminarske vaje pri predmetu Analiza II bodo danes na daljavo preko spremljanja zaslona. Izvedle se bodo v skladu z urnikom.

Matrični račun

Predavanja pri predmetu Matrični račun dne 11. 1. 2022 odpadejo. Nadomeščanje bo sporočeno naknadno.

Vaje pri predmetu Analiza IV

Skladno z dogovorom bodo seminarske vaje pri Analizi IV dne 4. 1. 2022 v času 14:00-16:00 potekale v 01/20.

Test pri predmetu Analiza I

Prvi test bo v torek 4. 5. 2021 ob 11:00 (predavalnica bo določena po zaključenih prijavah). Na test se je potrebno prijaviti na Moodlu. Brez prijave ne bo možno pisati testa. Vse ostale informacije bodo sporočene na vajah.

Izpit in test pri predmetu Analiza IV

Test pri predmetu Analiza IV bo v četrtek 11. 3. 2021 v času 16:00-18:00. Na test se je potrebno prijaviti preko Moodla. Prijave bodo odprte od 24. 2. 2021 do vključno 8. 3. 2021. Kasnejše prijave ne bodo možne.

Vsi, ki ste prijavljeni na naslednji izpitni rok pri tem predmetu, ste danes dobili dodatne informacije glede izvedbe izpita po e-pošti.

Test pri predmetu Analiza II

Test pri predmetu Analiza II bo v ponedeljek 22. 2. 2021 (ura bo določena naknadno in bo skladna z urnikom). Na test se je potrebno prijaviti po Moodlu. Brez prijave ne bo možno pisati testa. Prijave so odprte do petka 19. 2. 2021 do 12:00.

Test pri predmetu Analiza I

Test pri predmetu Analiza I bo v petek 5. 6. 2020 ob 12:30  v predavalnici 01/33. Na test se je potrebno obvezno prijaviti preko Moodla (prijave so možne v času od 19. 5. 2020 do 3. 5. 2020). Več o kontaktnem protokolu izvedbe bo sporočeno bo sporočeno po zaključenih prijavah.

Termini drugih testov

Drugi test pri predmetu Analiza II bo v ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 16:00 v predavalnici 0/27 (Pef).

Drugi test pri predmetu Analiza IV bo v petek, 17. 1. 2020, ob 15:00 v predavalnici 01/20.

Na vse teste se je potrebno prijaviti preko spletne aplikacije Moodle. Brez prijave ne bo možno pisati testa. Prijave bodo odprte vsaj 14 dni pred pisanjem testa in se zaključijo dan pred testom.

i
Accessibility