dr. Dominik Benkovič

dr. Dominik Benkovič

izredni profesor

KABINET: Gosposvetska 84, 4. nadstropje, K3

TEL: 02/23-55-606

E-POŠTA: dominik.benkovic@um.si

GOVORILNE URE: Četrtek ob 16:00, sreda ob 10:00 

IZPITNI ROKI: Povezava

PREDMETI: Vektorji in matrike, Verjetnost, Statistika za psihologe, Statistika, Kombinatorika in verjetnost

l

Izpitni red pri predmetih Vektorji in matrike, Verjetnost, Kombinatorika in verjetnost ter Statistika.

Obveznosti: pisni test, izpit (zagovor teorije). Pogoj za pristop na izpit je pozitivno opravljen pisni test. Pisni test je možno opraviti tokom semestra z dvema kolokvijema. Pozitivno opravljen pisni test ima veljavnost do konca študijskega leta.

 

Za pristop k izpitu je potrebno upoštevati:

  • Morate se prijaviti na enega od štirih izpitnih rokov, ki so objavljeni na AIPS.
  • Če imate pisni test že opravljen (z dvema kolokvijema ali na predhodnem izpitnem roku), potem pristopite neposredno na ustni izpit. Sicer na razpisani termin pristopite na pisni test.
  • Če pisni test ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
  • Prijavnice na izpit se v celoti zaključijo po 2 tednih. V tem času morate pristopiti k ustnemu izpitu.
  • Če ustni izpit ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
  • Ustni izpiti potekajo v kabinetu K3 na FNM, Gosposvetska 84.
  • Datum in uro zagovora dobite po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: dominik.benkovic@um.si.
v

Začetek predavanj pri predmetu Statistika

Predavanja pri Statistiki se začnejo v torek 26. februarja ob 10.15 v učilnici 01.33. Prosojnice in pripadajoče gradivo za prva predavanja se nahaja na eŠtudiju UM: https://estudij.um.si/course/view.php?id=19100. Do gradiva dostopate s svojo digitalno identiteto.

 

Začetek predavanj pri predmetu Statistika v izobraževanju

Predavanja pri predmetu Statistika v izobraževanju na študijskem programu Predmetni učitelj se v petek, 5. 10. 2018, začnejo ob 8.50. Predavanja potekajo združeno s predmetom Statistika za psihologe na Filozofski fakulteti v predavalnici FF 03.

Drugi kolokvij teorije pri Statistiki v izobraževanju

Drugi kolokvij iz teorije pri Statistiki v izobraževanju bo v petek, 26.1. v terminu predavanj ob 10. uri. S seboj prinesite kalkulatorje, statistične tabele, prav tako lahko imate na enem A4 listu zapisane formule. Celotnih postopkov ni dovoljeno imeti zapisanih. Vsebinsko bo kolokvij pokrival teme, ki smo jih obravnavali na predavanjih (od 6. do vključno 11. predavanja), glej izpitna tematika za 2. kolokvij na UM eŠtudij.

Predavanja pri verjetnosti

V četrtek, dne 14. 12. 2017, odpadejo predavanja za tretji letnik matematike pri predmetu Verjetnost.

Prvi kolokvij teorije pri Statistiki v izobraževanju

Prvi kolokvij iz teorije pri Statistiki v izobraževanju bo v petek, 17.11. v terminu predavanj. S seboj prinesite kalkulatorje, statistične tabele, prav tako lahko imate na enem A4 listu zapisane formule. Celotnih postopkov ni dovoljeno imeti zapisanih. Vsebinsko bo kolokvij pokrival teme, ki smo jih obravnavali na predavanjih (od 1. do vključno 5. predavanja), glej izpitna tematika za 1. kolokvij na UM eŠtudij.

i

Vektorji in matrike

Zapiski predavanj:
Ustni izpiti:

Koristne povezave:

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Vaje:

Statistika za psihologe in Statistika v izobraževanju

Ustni izpiti:
Rezultati:
Koristne povezave:

Verjetnost in statistika

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Vaje:

Formule za Kolokvije in izpite:

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Accessibility