Programerska delavnica

V šolskem letu 2011/2012 ponovno poteka Programerska delavnica. Namenjena je vsem zainteresiranim študentom, ki jih veseli programiranje.
Dobivamo se ob četrtkih, od 16:00 – 18:00, v učilnici 0/85.1. Potrebujete lasten prenosnik, ali pa se predhodno pozanimajte, če je na voljo oddelčni prenosnik.
Program dela za to šolsko leto je zamišljen v naslednjih dveh sklopih (izvajata se izmenično tedensko):
  • programiranje za Android
  • reševanje različnih problemov

Sekcija za Android:
1. Namestitev potrebnih programov in osnovni pojmi.
2. Prva aplikacija za Android – Ugibanje števil. (projekt)
3. Druga aplikacija za Android – Pretvornik števil.

Osnove analize

Naloge:

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Vaje za kolokvije:

Vaje:

Teoretični del:

Kombinatorika

Ustni izpiti:

Seminarske naloge:

Študijsko leto 2002/2003

Študijsko leto 2003/2004

Študijsko leto 2004/2005

Naloge:

Vaje:

Accessibility